تاوان اشتباه

تعرفه تبلیغات در سایت

مداد : متاسفم !
پاك کن : چرا ؟ تو هيچ کار اشتباهي نکردي.
مداد : متاسفم چون به خاطر من اذيت مي شوي هر وقت که من اشتباه مي کنم ، تو هميشه آماده اي آن را پاک کني.
ولي وقتي اشتباهاتم را پاک مي کني بخشي از وجودت را از دست مي دهي و هر بار کوچک و کوچکتر مي شوي .
پاك کن : اما براي من مهم نيست !
من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردي به تو کمک کنم با اين که مي دانم روزي تمام خواهم شد و ديگري جاي من را خواهد گرفت .
من رضايت دارم !پس لطفا ناراحتي را کنار بگذار.
گفتگو بين مداد و پاك کن برايم الهام بخش بود.
والدين ، همچو پاك کن و فرزندان مانند مداد هستند.
آنها هميشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک مي کنند.
اگر چه فرزندان جايگزين (همسر ) مي يابند ولي والدين از انچه براي فرزندانشان کرده اند شادمانند.
در تمام طول زندگيم مداد بوده ام و والدين من مانند پاك کن ، هر روز کوچک و کوچکتر مي شوند.
اين مرا پر از درد مي کند چون مي دانم که يک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده هاي پاك کن تنها چيزي خواهد بود که به خاطرم بياورد روزي چه کساني را داشتم.

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 23:06

فهرست وبلاگ